Lista aktualności Lista aktualności

DOBRA WSPÓŁPRACA TO PODSTAWA

Wspólnie z jednostkami OSP zorganizowaliśmy ćwiczenia z zakresu postępowania z drzewami niebezpiecznymi.

Nikt z nas nie poddaje w wątpliwość jak ważna dla społeczeństwa jest praca druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. To oni z własnej inicjatywy, poza codziennymi obowiązkami i pracą zawodową, niosą pomoc okolicznym mieszkańcom. W mgnieniu oka, często jako pierwsi docierają do pożarów,  wypadków, pomagają w usuwaniu skutków działania żywiołów, zagrożeń ekologicznych czy innych zdarzeń.

Nierzadko w swojej codziennej misji pracują z pilarką usuwając przewrócone i połamane drzewa, udostępniając przejazdy czy ratując poszkodowanych np.: z przygniecionych samochodów.  Biorąc pod uwagę coraz częściej występujące nawałnice i powstające w ich wyniku wywroty, wykroty i połamane drzewa oraz nasze doświadczenie, wspólnie zorganizowaliśmy ćwiczenia z zakresu prac przy drzewach niebezpiecznych. Zajęcia odbyły się w trzy soboty – 9; 16 i 23 listopada na terenie leśnictw Wągrowiec, Rąbczyn i Gołaszewo, a udział w nich wzięły jednostki OSP z powiatów wągrowieckiego i obornickiego, w sumie 45 druhów.  W sztucznie generowanych przy pomocy napinacza linowego i kontrolowanych naprężeniach, uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje i wzbogacali doświadczenie  z zakresu obsługi pilarki oraz technik ścinki i przerzynki drzew z nastawieniem na tzw. drzewa niebezpieczne. Zakres ćwiczeń obejmował:

  • przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i obsługi piły łańcuchowej,
  • przerzynkę drewna naprężonego w różnych wariantach,
  • ściąganie drzew niebezpiecznych za pomocą Tirfora i innych urządzeń,
  • zasady usuwania złomów i wywrotów,
  • zasady okrzesywania złomów i wywrotów.

Zajęcia praktyczne poprowadził pracownik naszego nadleśnictwa – wykwalifikowany instruktor ścinki drzew, a ich plan opracowaliśmy z nastawieniem na zdobywanie i podnoszenie umiejętności praktycznych. Przez wszystkie dni ćwiczeń uczulaliśmy, że w omawianych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ reakcja naprężonego drewna na cięcie może być trudna do przewidzenia, wobec czego działać należy rozważnie i bez pospiechu. Wszystkie trzy edycje ćwiczeń kończyły się omówieniem - podsumowaniem poruszanych zagadnień i sytuacji oraz wspólnym posiłkiem.

Dziękujemy bardzo wszystkim druhom, z którymi współpracowaliśmy – za inicjatywę, poświęcony czas, miłą, koleżeńską atmosferę oraz bezpieczne przeprowadzenie ćwiczeń.