Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCFV

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests). Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Durowo na lata 2012 – 2021, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 5 kwietnia 2012r.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.